ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 10 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.75
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.65
  • การบริการ/อัธยาศัย9.25
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.5

รางวัลที่ได้รับ

3 ยอดขาย Lv 3/9
3 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 3/9
3 จำนวนลูกค้า Lv 3/9